Turnitin Guide

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich Marc, Adborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

Mae mwy nag un ffordd o gael mynediad at eich adborth, gan ddibynnu sut y cyflwynoch eich aseiniad yn wreiddiol, a sut farciodd y tiwtor y gwaith. Mae’n bosib y bydd angen i chi fynd trwy naill ai Fy Nghraddau (My Grades) neu trwy’r ddolen gyflwyno wreiddiol yn Blackboard.

Os ydych yn cael  mynediad  at eich aseiniad:

 Aseiniad Turnitin Aseiniad Blackboard 
Trwy’r ddolen gyflwyno wreiddiol
 • Yn y modiwl AberLearn Blackboard, ewch i’r man lle y cyflwynoch yr aseiniad yn wreiddiol a chliciwch ar Gweld/Cwblhau (View/Complete).
 • Cliciwch ar Gweld (View). Bydd hyn yn agor eich aseiniad yn Syllwr Dogfennau Turnitin. Bydd eich marc (gradd) a sylwadau adborth cyffredinol yn ymddangos ar y dde.
 • Hofrannwch uwch ben y blychau glas i weld sylwadau penodol eich tiwtor.
 • Os yw eich tiwtor wedi rhoi adborth sain yn ogystal, cliciwch ar yr eicon chwarae (play) uwchben sylwadau’r tiwtor.
 • Os yw eich tiwtor wedi defnyddio’r offer Ffurflen Farcio/Cyfeireb (Marking Form/Rubric tool), cliciwch ar yr eicon ac ynddo sgwariau bach ar waelod y dudalen ar y dde. Hofrannwch uwch ben y rhifau i weld ffiniau’r graddau.
 • Yn y modiwl AberLearn Blackboard, ewch i’r man lle y cyflwynoch eich aseiniad yn wreiddiol.
 • Cliciwch ar deitl yr aseiniad.
 • Yma fe welwch eich marc (gradd), adborth ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig.
Trwy Fy Ngraddau (My Grades) 
 • Os yw eich tiwtor wedi rhoi adborth ar ffurf ffeil atodedig, rhaid i chi fynd trwy Fy Ngraddau (My Grades) i lawrlwytho’r ffeil. 
 • Yn y modiwl AberLearn Blackboard, cliciwch ar Offer (Tools), yna Fy Ngraddau (My Grades), ac yna ar deitl yr aseiniad.
 • Yma fe welwch eich marc (gradd) ar frig y dudalen ar yr ochr dde. 
 • I lawrlwytho’r adborth atodedig, cliciwch ar enw’r ffeil ar waelod y dudalen ar y chwith.
 • Gallwch hefyd weld yr adborth yn Syllwr Dogfennau Turnitin. Cliciwch ar deitl eich aseiniad, yna ar yr eicon Fy Mhapur (My Paper). Gweler uchod am gyfarwyddiadau wrth ddefnyddio’r syllwr dogfennau.
 • Yn y modiwl AberLearn Blackboard, ewch i Offer (Tools) yna Fy Ngraddau (My Grades).
 • Cliciwch ar deitl yr aseiniad.
 • Yma fe welwch eich marc (gradd), adborth ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig.

Os y byddwch angen rhagor o wybodaeth ar sut i ddod o hyd i’ch adborth ar-lein, gweler ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin:

Tags:
Created by Mary Jacob on 27/01/2015
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation