Category: \T\o\o\l\s (42 posts) [RSS]

Mar 14 2018

Cynllunio amser segur

Saesneg

Nid yw amser segur ar y systemau yr ydym yn dibynnu arnynt yn beth poblogaidd, ac mae’n ymddangos ei fod bob amser yn digwydd ar yr amser mwyaf anghyfleus - pan rydym eisiau gwneud taliad, anfon neges frys neu gael gwybodaeth allweddol am deithio. Mae’r un peth yn wir am ein hoffer dysgu ac addysgu yn y Brifysgol. Penderfynu pryd i drefnu amser segur ar gyfer Blackboard yw un o benderfyniadau mwyaf anodd y swydd. Mae jyglo’r meysydd gwaith gwahanol yn y Brifysgol yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod yn ymgynghori â’r holl bobl berthnasol yn cymryd llawer o amser ac amynedd.

I ddechrau, mae’n rhaid gwneud yn siwr eich bod yn gwybod pwy yw’r bobl ‘iawn’ i’w cynnwys – gyda phwy yr ydych yn ymgynghori, pwy sy’n gwneud y penderfyniad, a phwy sy’n cael gwybod gyntaf am y peth? Mae adeiladu rhestr o’r bobl hyn, a’i chadw’n gyfredol yn golygu llawer o waith. Un awgrym  yw ei bod hi bob amser yn well dibynnu ar rolau swydd yn hytrach na phobl – mae pobl yn newid ond yn gyffredinol, mae cyfrifoldebau swydd yn aros yr un fath.

Yna mae angen trefnu dyddiad. Nawr mae angen i bawb estyn eu dyddiaduron ac rydym yn dechrau gweld pa ymrwymiadau eraill sydd gan bobl, ar lefel y tîm/adran (does dim pwynt trefnu amser segur os yw’r sawl sydd i fod i wneud y gwaith cynnal a chadw ar wyliau) ac yna ar lefel y Brifysgol. Mae yna amseroedd y mae’n rhaid eu hosgoi – ni ellir cael amser segur yn ystod amser dysgu (o unrhyw fath). Ond beth mae ‘dysgu’ yn ei olygu: ydych chi wedi cofio bod myfyrwyr TAR yn dechrau’n gynt ac yn gorffen yn hwyrach; ydych chi wedi meddwl am Ddysgwyr o Bell; beth am ein sesiynau ehangu cyfranogiad neu ddysgu gydol oes; pryd mae ein campws dramor angen mynediad? Mae unrhyw amser y bydd myfyrwyr angen adolygu allan ohoni yn ogystal ag unrhyw amser y mae angen defnyddio Blackboard ar gyfer arholiadau.

Rydym yn ceisio osgoi gorffen y gwaith cynnal a chadw ar ddydd Gwener – os yw’r gwaith yn cymryd mwy o amser, neu os oes problem yn codi pan ddaw’r system yn ôl, mae’n well os nad yw hyn yn digwydd dros y penwythnos pan nad yw’r staff cymorth yma. Yn yr un modd, nid ydym yn gwneud gwaith yn ystod cyfnodau pan fo’r brifysgol ar gau. Yn aml mae gwaith cynnal a chadw’n golygu bod rhaid i staff o wahanol adrannau weithio gyda’i gilydd (megis staff rhwydweithio, arbenigwyr cronfeydd data ac ati) ac os ydynt ar wyliau, mae’n anodd gwneud hynny. Hefyd, pan rydyn ni ar wyliau mae’r cwmnïau meddalwedd ar wyliau hefyd. Gall ceisio cael gafael ar beiriannydd meddalwedd arbenigol ar ddydd Nadolig fod yn anodd.

Os oes digwyddiadau blaenoriaeth uchel eraill ymlaen, rydym yn cysegru ein staff i’r rheini yn hytrach na’u tynnu i weithio ar Blackboard. Mae Graddio a Chlirio yn enghreifftiau o gyfnodau pan na fyddwn yn gwneud unrhyw fath o newidiadau i’r system.

Pan fyddwn ni’n meddwl bod gennym ddyddiad rydym yn gofyn i grwp llai o unigolion – Rheolwyr Athrofeydd, Uwch Reolwyr, AQRO a chysylltiadau allweddol eraill. Os ydyn nhw’n dod o hyd i broblem, rhaid cychwyn o’r cychwyn. Os ydyn nhw’n meddwl y bydd yn gweithio, gallwn ddechrau rhoi gwybod i bobl.

Mae hysbysebu yn fater arall. Mae pawb yn cael llawer o negeseuon e-bost felly rydym yn ceisio meddwl yn ofalus ynghylch sut a phryd i roi gwybod i bobl. Rhy gynnar, a bydd pobl yn anghofio, rhy hwyr ac ni allwch drefnu ar ei gyfer. Gormod o negeseuon e-bost a bydd yn cael ei osod ar waelod y pentwr, dim digon o negeseuon e-bost ac ni fydd pobl yn ymwybodol o’r gwaith cynnal a chadw.

Rydym bob amser yn rhoi neges ar flaenddalen Blackboard yn ogystal â defnyddio’r E-bost Wythnosol, Twitter a Facebook. Y tro hwn gwnaethom gynnwys nodyn yn nhroednodiadau ein negeseuon e-bost hefyd.  

Oct 04 2017

Virtual Reality for learning and teaching

We are delighted to announce that Virtual Reality (VR) headsets and a 3D camera have been put into Information Services Equipment Loan for AU staff use only. There is one camera and a set of 12 phone-in headsets that you can book for use in your classes.

You can find booking details on the IS Equipment Loan page, and how-to instructions plus examples in the good practice guide on Nexus.

A training session is being offered on 6th November for interested staff, or you can contact the E-learning Group for quick-start advice at is-alto@aber.ac.uk.

 ...

Aug 22 2017

2017-18 Training and Forum sessions

We are excited to launch our programme of training sessions in Technology Enhanced Learning and Academy Forum topics for AY2017-18.

You can find all details on our Training page or in the attached files. 

Apr 12 2017

Arolwg Adnewyddu Aberdysgu Blackboard 2017 Staff

Arolwg Adnewyddu Aberdysgu Blackboard 2017 Staff

Mae’ch barn chi’n bwysig!

Bydd Tîm Blackboard yn adnewyddu rhyngwyneb AberDysgu Blackboard yn ystod haf 2017. Bydd modd i ni wneud newidiadau yn y meysydd canlynol:

  •          Pa flychau ac is-dabiau sy’n ymddangos ar y dudalen Groeso a’r dudalen ‘Fy Modiwlau
  •          Dewislen Gwrs ddiofyn ar gyfer modiwlau newydd  

Dylai’r arolwg gymryd tua 5-10 munud i’w gwblhau. Mae'r arolwg yn agored i staff Prifysgol Aberystwyth yn unig. Y dyddiad cau yw 15 Mai

https://aber.onlinesurveys.ac.uk/aberlearn-blackboard-refresh-2017-cy-staff ...

Dec 16 2016

Reflections on Teaching with Media Mini-Conference (13th December 2016)

Some reflections on the Teaching with Media mini-conference held on 13th December. ...

Nov 24 2016

5 December Teaching with Tablets

Have you ever wished you could teach your students without being tied to the lectern in our teaching rooms? 

Where and when

  • 05-12-2016, 14:10 - 15:00
  • Venue: Hugh Owen - E3 E-learning Training Room

Expected outcomes/objectives

  • Use Qwizdom Virtural Remote (QVR) in the classroom to run an interactive lecture
  • Use AirServer to connect their mobile device to a teaching machine and capture the lecture through Panopto ...

Oct 19 2016

What do Teaching Staff Need to Know?

What do teaching staff need to know? - an overview of four university policies with regard to Learning and Teaching practice.

You can download the PDF version.
...

What do Teaching Staff Need to Know?

What do teaching staff need to know? - an overview of four university policies with regard to Learning and Teaching practice.

You can download the PDF version.
...

Feb 19 2016

Planning Downtime

Downtime on the systems we rely on is never popular, and it always seems to come at the most inconvenient time – when we need to check a payment, send an urgent message or find out key travel information.  The same goes for our learning and teaching tools at the University. Making the decision about when to take Blackboard out of service is one of the hardest parts of our job. Juggling the different areas of work at the University as well as making sure that all the relevant parties are consulted takes a lot of time and a lot of patience. ...

Feb 15 2016

Need a quiet place for sound recording?

Do you need a quiet place to do sound recording for a media project related to your teaching? The sound booth in the Aber Academy is now bookable by all AU staff. ...

Tags:
Created by Mary Jacob on 27/10/2009
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation