Category: News (19 posts) [RSS]

Mar 14 2018

Cynllunio amser segur

Saesneg

Nid yw amser segur ar y systemau yr ydym yn dibynnu arnynt yn beth poblogaidd, ac mae’n ymddangos ei fod bob amser yn digwydd ar yr amser mwyaf anghyfleus - pan rydym eisiau gwneud taliad, anfon neges frys neu gael gwybodaeth allweddol am deithio. Mae’r un peth yn wir am ein hoffer dysgu ac addysgu yn y Brifysgol. Penderfynu pryd i drefnu amser segur ar gyfer Blackboard yw un o benderfyniadau mwyaf anodd y swydd. Mae jyglo’r meysydd gwaith gwahanol yn y Brifysgol yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod yn ymgynghori â’r holl bobl berthnasol yn cymryd llawer o amser ac amynedd.

I ddechrau, mae’n rhaid gwneud yn siwr eich bod yn gwybod pwy yw’r bobl ‘iawn’ i’w cynnwys – gyda phwy yr ydych yn ymgynghori, pwy sy’n gwneud y penderfyniad, a phwy sy’n cael gwybod gyntaf am y peth? Mae adeiladu rhestr o’r bobl hyn, a’i chadw’n gyfredol yn golygu llawer o waith. Un awgrym  yw ei bod hi bob amser yn well dibynnu ar rolau swydd yn hytrach na phobl – mae pobl yn newid ond yn gyffredinol, mae cyfrifoldebau swydd yn aros yr un fath.

Yna mae angen trefnu dyddiad. Nawr mae angen i bawb estyn eu dyddiaduron ac rydym yn dechrau gweld pa ymrwymiadau eraill sydd gan bobl, ar lefel y tîm/adran (does dim pwynt trefnu amser segur os yw’r sawl sydd i fod i wneud y gwaith cynnal a chadw ar wyliau) ac yna ar lefel y Brifysgol. Mae yna amseroedd y mae’n rhaid eu hosgoi – ni ellir cael amser segur yn ystod amser dysgu (o unrhyw fath). Ond beth mae ‘dysgu’ yn ei olygu: ydych chi wedi cofio bod myfyrwyr TAR yn dechrau’n gynt ac yn gorffen yn hwyrach; ydych chi wedi meddwl am Ddysgwyr o Bell; beth am ein sesiynau ehangu cyfranogiad neu ddysgu gydol oes; pryd mae ein campws dramor angen mynediad? Mae unrhyw amser y bydd myfyrwyr angen adolygu allan ohoni yn ogystal ag unrhyw amser y mae angen defnyddio Blackboard ar gyfer arholiadau.

Rydym yn ceisio osgoi gorffen y gwaith cynnal a chadw ar ddydd Gwener – os yw’r gwaith yn cymryd mwy o amser, neu os oes problem yn codi pan ddaw’r system yn ôl, mae’n well os nad yw hyn yn digwydd dros y penwythnos pan nad yw’r staff cymorth yma. Yn yr un modd, nid ydym yn gwneud gwaith yn ystod cyfnodau pan fo’r brifysgol ar gau. Yn aml mae gwaith cynnal a chadw’n golygu bod rhaid i staff o wahanol adrannau weithio gyda’i gilydd (megis staff rhwydweithio, arbenigwyr cronfeydd data ac ati) ac os ydynt ar wyliau, mae’n anodd gwneud hynny. Hefyd, pan rydyn ni ar wyliau mae’r cwmnïau meddalwedd ar wyliau hefyd. Gall ceisio cael gafael ar beiriannydd meddalwedd arbenigol ar ddydd Nadolig fod yn anodd.

Os oes digwyddiadau blaenoriaeth uchel eraill ymlaen, rydym yn cysegru ein staff i’r rheini yn hytrach na’u tynnu i weithio ar Blackboard. Mae Graddio a Chlirio yn enghreifftiau o gyfnodau pan na fyddwn yn gwneud unrhyw fath o newidiadau i’r system.

Pan fyddwn ni’n meddwl bod gennym ddyddiad rydym yn gofyn i grwp llai o unigolion – Rheolwyr Athrofeydd, Uwch Reolwyr, AQRO a chysylltiadau allweddol eraill. Os ydyn nhw’n dod o hyd i broblem, rhaid cychwyn o’r cychwyn. Os ydyn nhw’n meddwl y bydd yn gweithio, gallwn ddechrau rhoi gwybod i bobl.

Mae hysbysebu yn fater arall. Mae pawb yn cael llawer o negeseuon e-bost felly rydym yn ceisio meddwl yn ofalus ynghylch sut a phryd i roi gwybod i bobl. Rhy gynnar, a bydd pobl yn anghofio, rhy hwyr ac ni allwch drefnu ar ei gyfer. Gormod o negeseuon e-bost a bydd yn cael ei osod ar waelod y pentwr, dim digon o negeseuon e-bost ac ni fydd pobl yn ymwybodol o’r gwaith cynnal a chadw.

Rydym bob amser yn rhoi neges ar flaenddalen Blackboard yn ogystal â defnyddio’r E-bost Wythnosol, Twitter a Facebook. Y tro hwn gwnaethom gynnwys nodyn yn nhroednodiadau ein negeseuon e-bost hefyd.  

Jul 27 2017

Mae Blackboard yn newid

new-design-login.pngDros yr wythnosau nesaf, byddwch yn sylwi ar rai newidiadau yn Blackboard. Rydym wedi siarad â staff a myfyrwyr am yr hyn yr hoffent ei weld ar Blackboard, ac rydym yn hyderus y byddwch yn hoff o’r newidiadau yr ydym wedi’u gwneud ...

Blackboard is changing

Screenshot of new Blackboard login screenOver the next few weeks, you'll notice some changes in Blackboard. We've spoken to staff & students about what they would like Blackboard to look like, and we're confident that you'll like the changes we've made. ...

Nov 02 2016

Enter your module for the Exemplary Course Award 2016-17

Are you doing something interesting with your teaching via AberLearn Blackboard? Would you like your module to be recognised as an exemplar of good practice? Enter the AU Exemplary Course Award (ECA). 

Details and a submission form can be found on Nexus on the AU ECA page.
...

Enter your module for the Exemplary Course Award 2016-17

Are you doing something interesting with your teaching via AberLearn Blackboard? Would you like your module to be recognised as an exemplar of good practice? Enter the AU Exemplary Course Award (ECA). 

Details and a submission form can be found on Nexus on the AU ECA page.
...

Oct 03 2016

New Vignette! Lecture Recording and Teaching Equipment

Thanks to Cathy Beckham, we have a new video vignette introducing our session, Lecture Recording and Teaching Equipment, which is offered on 5th October, 7th November and 20th January. 

You can view the clip here: https://hml.aber.ac.uk/Play/7403 

Our full training programme, including the topics for the Academy Forum sessions, is available on our Training page

We are also excited to announce a new feature, downloadable iCal appointments that contain all the details about our sessions. You can easily save an iCal appointment into your Outlook calendar and make sure you never miss a session.  ...

Apr 13 2016

Effective Lectures: Engaging All Learners

A new training session has been added to our programme! 

For this session, Effective Lectures: Engaging All Learners, the E-learning Group has joined forces with Student Support to give staff an interactive experience in which they discover how they can enhance their lectures to make them more engaging and reach all students.

PowerPoint need not constrain tutors or inhibit student participation. Tips and tricks for breaking away from the default presentation structure and promoting student-centred teaching will be demonstrated. Visual and structural design principles can enhance the impact of your PowerPoint presentations. Similar principles can be extended to design of web pages and print material. Examples of good and poor design will be presented for participants to analyse. Discussion of accessible learning is included.  ...

Feb 19 2016

Planning Downtime

Downtime on the systems we rely on is never popular, and it always seems to come at the most inconvenient time – when we need to check a payment, send an urgent message or find out key travel information.  The same goes for our learning and teaching tools at the University. Making the decision about when to take Blackboard out of service is one of the hardest parts of our job. Juggling the different areas of work at the University as well as making sure that all the relevant parties are consulted takes a lot of time and a lot of patience. ...

Nov 23 2015

Box of Broadcasts available now!

We now have a new off air-recording service called Box of Broadcasts, which allows staff to select and record programmes themselves.   

You can find BoB at http://bobnational.net/ and you log in with your standard AU credentials and go to Programme Guide. You can also use the Search tab to find the programme and then press Request programme.

Here are further instructions for using the programme guide,  recording  and for using the recording in your Blackboard module.

The Wayfless URL seems to be the best for using in Blackboard - you can add it as a Web link in Blackboard (under the build content tab).
...

Box of Broadcasts available now!

We now have a new off air-recording service called Box of Broadcasts, which allows staff to select and record programmes themselves.   

You can find BoB at http://bobnational.net/ and you log in with your standard AU credentials and go to Programme Guide. You can also use the Search tab to find the programme and then press Request programme.

Here are further instructions for using the programme guide,  recording  and for using the recording in your Blackboard module.

The Wayfless URL seems to be the best for using in Blackboard - you can add it as a Web link in Blackboard (under the build content tab).
...

Tags:
Created by Nexus Administrator on 29/05/2014
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation