Category: \E\v\e\n\t\s (70 posts) [RSS]

Mar 14 2018

Cynllunio amser segur

Saesneg

Nid yw amser segur ar y systemau yr ydym yn dibynnu arnynt yn beth poblogaidd, ac mae’n ymddangos ei fod bob amser yn digwydd ar yr amser mwyaf anghyfleus - pan rydym eisiau gwneud taliad, anfon neges frys neu gael gwybodaeth allweddol am deithio. Mae’r un peth yn wir am ein hoffer dysgu ac addysgu yn y Brifysgol. Penderfynu pryd i drefnu amser segur ar gyfer Blackboard yw un o benderfyniadau mwyaf anodd y swydd. Mae jyglo’r meysydd gwaith gwahanol yn y Brifysgol yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod yn ymgynghori â’r holl bobl berthnasol yn cymryd llawer o amser ac amynedd.

I ddechrau, mae’n rhaid gwneud yn siwr eich bod yn gwybod pwy yw’r bobl ‘iawn’ i’w cynnwys – gyda phwy yr ydych yn ymgynghori, pwy sy’n gwneud y penderfyniad, a phwy sy’n cael gwybod gyntaf am y peth? Mae adeiladu rhestr o’r bobl hyn, a’i chadw’n gyfredol yn golygu llawer o waith. Un awgrym  yw ei bod hi bob amser yn well dibynnu ar rolau swydd yn hytrach na phobl – mae pobl yn newid ond yn gyffredinol, mae cyfrifoldebau swydd yn aros yr un fath.

Yna mae angen trefnu dyddiad. Nawr mae angen i bawb estyn eu dyddiaduron ac rydym yn dechrau gweld pa ymrwymiadau eraill sydd gan bobl, ar lefel y tîm/adran (does dim pwynt trefnu amser segur os yw’r sawl sydd i fod i wneud y gwaith cynnal a chadw ar wyliau) ac yna ar lefel y Brifysgol. Mae yna amseroedd y mae’n rhaid eu hosgoi – ni ellir cael amser segur yn ystod amser dysgu (o unrhyw fath). Ond beth mae ‘dysgu’ yn ei olygu: ydych chi wedi cofio bod myfyrwyr TAR yn dechrau’n gynt ac yn gorffen yn hwyrach; ydych chi wedi meddwl am Ddysgwyr o Bell; beth am ein sesiynau ehangu cyfranogiad neu ddysgu gydol oes; pryd mae ein campws dramor angen mynediad? Mae unrhyw amser y bydd myfyrwyr angen adolygu allan ohoni yn ogystal ag unrhyw amser y mae angen defnyddio Blackboard ar gyfer arholiadau.

Rydym yn ceisio osgoi gorffen y gwaith cynnal a chadw ar ddydd Gwener – os yw’r gwaith yn cymryd mwy o amser, neu os oes problem yn codi pan ddaw’r system yn ôl, mae’n well os nad yw hyn yn digwydd dros y penwythnos pan nad yw’r staff cymorth yma. Yn yr un modd, nid ydym yn gwneud gwaith yn ystod cyfnodau pan fo’r brifysgol ar gau. Yn aml mae gwaith cynnal a chadw’n golygu bod rhaid i staff o wahanol adrannau weithio gyda’i gilydd (megis staff rhwydweithio, arbenigwyr cronfeydd data ac ati) ac os ydynt ar wyliau, mae’n anodd gwneud hynny. Hefyd, pan rydyn ni ar wyliau mae’r cwmnïau meddalwedd ar wyliau hefyd. Gall ceisio cael gafael ar beiriannydd meddalwedd arbenigol ar ddydd Nadolig fod yn anodd.

Os oes digwyddiadau blaenoriaeth uchel eraill ymlaen, rydym yn cysegru ein staff i’r rheini yn hytrach na’u tynnu i weithio ar Blackboard. Mae Graddio a Chlirio yn enghreifftiau o gyfnodau pan na fyddwn yn gwneud unrhyw fath o newidiadau i’r system.

Pan fyddwn ni’n meddwl bod gennym ddyddiad rydym yn gofyn i grwp llai o unigolion – Rheolwyr Athrofeydd, Uwch Reolwyr, AQRO a chysylltiadau allweddol eraill. Os ydyn nhw’n dod o hyd i broblem, rhaid cychwyn o’r cychwyn. Os ydyn nhw’n meddwl y bydd yn gweithio, gallwn ddechrau rhoi gwybod i bobl.

Mae hysbysebu yn fater arall. Mae pawb yn cael llawer o negeseuon e-bost felly rydym yn ceisio meddwl yn ofalus ynghylch sut a phryd i roi gwybod i bobl. Rhy gynnar, a bydd pobl yn anghofio, rhy hwyr ac ni allwch drefnu ar ei gyfer. Gormod o negeseuon e-bost a bydd yn cael ei osod ar waelod y pentwr, dim digon o negeseuon e-bost ac ni fydd pobl yn ymwybodol o’r gwaith cynnal a chadw.

Rydym bob amser yn rhoi neges ar flaenddalen Blackboard yn ogystal â defnyddio’r E-bost Wythnosol, Twitter a Facebook. Y tro hwn gwnaethom gynnwys nodyn yn nhroednodiadau ein negeseuon e-bost hefyd.  

Dec 16 2016

Reflections on Teaching with Media Mini-Conference (13th December 2016)

Some reflections on the Teaching with Media mini-conference held on 13th December. ...

What and How to Teach with Video Jan 2017

As a follow-on to our mini-conference this week about Teaching with Media, I'd like to share a special opportunity with you. The European MOOC platform, EMMA, is offering a free online course starting in January that is right on topic for us. 

What and how to teach with video - https://platform.europeanmoocs.eu/course_what_and_how_to_teach_with_vid ...

Nov 24 2016

Academy Mini-Conference teaching with media

The use of video and other media for learning and teaching is a burgeoning area at Aberystwyth University. 

We are excited to offer AU staff and interested students a chance to see the many varied ways that video and other media is being used for learning and teaching at Aberystwyth Unviersity. We have a wide range of staff presenting, including a showcase of examples from IBERS, Khan Academy-style videos for teaching threshold concepts in Maths, digital storytelling for learning, Panopto and Blackboard for reflective learning, student-centred learning with video for modern languages (Lifelong Learning), using Captivate, InDesign and Camtasia for distance learning, and many more. 

Where and when

  • 13-12-2016, 14:10 - 17:00
  • Venue: Hugh Owen - E3 E-learning Training Room ...

Mar 14 2016

AU Learning and Teaching Conference 7-8 July 2016

The next AU Learning and Teaching Conference is shaping up to be another excellent opportunity to learn about good teaching practice at Aberystwyth and in the sector at large.

The deadline for submissions is 22nd April 2016. Download the submission form from the Conference page on Nexus here: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2016   ...

Feb 26 2016

Assessment - Academy Good Practice

Academy Good Practice - Assessment

3 March 2016, 14:10 - 17:00 

Book here: https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/is/list_courses.php  ...

Feb 19 2016

Planning Downtime

Downtime on the systems we rely on is never popular, and it always seems to come at the most inconvenient time – when we need to check a payment, send an urgent message or find out key travel information.  The same goes for our learning and teaching tools at the University. Making the decision about when to take Blackboard out of service is one of the hardest parts of our job. Juggling the different areas of work at the University as well as making sure that all the relevant parties are consulted takes a lot of time and a lot of patience. ...

Dec 08 2015

2016 Conference Dates Announced

We are delighted to announce that the 2016 AU Learning and Teaching Conference will take place on 7-8 July, the week before graduation. 

A call for papers with the conference theme and several strands will be going out in January, so watch this space!  ...

Nov 02 2015

Academy 12 November Active Learning

Active Learning in (and out of) the Classroom - This is one in our series of special showcase sessions, featuring examples from a range of departments, with an opportunity to bring your own ideas for discussion. 

Please see the Academy Wiki for more information, and sign up via the CDSAP booking page. ...

Apr 21 2015

JISC Digital Media Courses

JISC have just announced a series of digital media courses which may be of interest to staff. For more information see the JISC training pages at http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/training/ ...

Tags:
Created by Mary Jacob on 30/10/2009
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation