8/12/2016 Fforwm Academi / Academy Forum

Last modified by Mary Jacob on 08/12/2016

Nov 26 2016

We are delighted to offer a bilingual Academy Forum session in December. Details are below:

Please book through CDSAP

  • 08-12-2016, 12:10 - 13:00
  • Hugh Owen - E3 E-learning Training Room 

Cefnogi astudio myfyrwyr cyfrwng Cymraeg

Study support for Welsh Students

Disgrifiad: Amcanion a dull

Mae Fforwm Academi Aber yn agored i holl aelodau cymuned y Brifysgol sy’n ymwneud gyda dysgu ac addysgu. Croesewir staff addysgu, tiwtoriaid uwchraddedig, staff gweinyddol/ cefnogol a myfyrwyr.

Mae’r Fforwm yn darparu gofod i rannu arfer da mewn dysgu ac addysgu. Mae pob sesiwn Fforwm wedi ei selio ar un pwnc.

Description: Aims and approach

The Aber Academy Forum is open to members of the university community involved with learning and teaching. Teaching staff, postgraduate tutors, administrative/support staff, and students are all welcome. 

The Forum provides a platform for sharing good practice in learning and teaching. Each Forum session is based around a single topic. 

Cwestiynau:

  • Beth yw’r mathau penodol o gefnogaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?
  • Oes meysydd lle gallem fel prifysgol ddatblygu ein cefnogaeth astudio cyfredol i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg?

Questions:

  • What are the specific forms of support that are required by students studying through the medium of Welsh?
  • Are there areas where AU could develop our current study support provision for Welsh-medium students?

 

Tags:
Created by Mary Jacob on 25/11/2016
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation