Jun 23 2014

blackboard2.png

Copïo Cyrsiau AberLearn Blackboard 2014-15

AberLearn Blackboard Course Copy 2014-15

Mae copïo cyrsiau AberLearn Blackboard bellach wedi ei gwblhau a dylai staff weld modiwlau  2014-15 pan yn mewngofnodi. Os ydych am weld neu olygu modiwlau 2013-14 (er enghraifft i ychwanegu deunydd sy’n ymwneud ag arholiadau atodol)  defnyddiwch y tab 2013-14 i gael mynediad iddynt.The AberLearn Blackboard course copy is now complete, and staff should see modules for 2014-15 when you login. If you need to view or edit 2013-14 modules (for example to add material relating to supplementary exams), please use the 2013-14 tab to access them.
Myfyrwyr: Unwaith y bydd cofrestru eich cyrsiau ar gyfer 2014-15 wedi ei gwblhau ar ddechrau'r tymor, bydd myfyrwyr yn gweld eich cyrsiau newydd yn ymddangos. I weld eich modiwlau 2013-14 (er enghraifft, ar gyfer arholiadau atodol), cliciwch ar y tab 2013-14 ar frig y dudalen Fy Modiwlau.Students: Once your registration on courses for 2014-15 is complete at the start of term, students will see your new courses appear. To view your 2013-14 modules (for example for supplementary exams), click the 2013-14 tab at the top of the My Modules page.
Tags: blackboard
Created by Mary Jacob on 23/06/2014
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation