6ed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol aberystwyth/ The 6th Aberystwyth University Learning and Teaching Conference

Last modified by Sue Ferguson on 01/05/2018

11-13 Medi 2018 / 11th-13th September 2018

Mae thema'r gynhadledd eleni, Mynd â Dysgu Myfyrwyr i'r Lefel Nesaf yn adlewyrchu'r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr. Dyma dair prif gangen y gynhadledd eleni:

  • Dysgu Annibynnol a Chyfranogi
  • Trawsnewid
  • Myfyrwyr yn cymryd yr awenau ar eu dysgu eu hun

 Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion yma: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/6ed-gynhadledd-dysgu-ac-addysgu 

This year's conference theme, Stepping up Students' Learning, aims to reflect the commitment that AU staff have to enhance the student learning experience. The three main strands of this year's conference are:

  • Independent Learning and Engagement
  • Transition
  • Students taking ownership of learning

Submit and view the call for proposals here: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/the-6th-annual-learning-and-teaching-conference

If you have any queries, please contact the conference organisers on autel@aber.ac.uk or extension 2472. 

Previous Conferences:

Tags:
Created by Sue Ferguson on 01/05/2018
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation